La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (1990-1995)

Logo de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

La fusió amb la Caixa d’Estalvis de Barcelona

Seu social a Barcelona (Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona).

La fusió de la Caixa de Pensions amb la de Barcelona és l’operació financera més important de la història de Catalunya. Eren, en aquell moment, les dues primeres caixes catalanes per la importància dels seus recursos de tercers; la primera i tercera, respectivament, de l’estat; i la segona i la vuitena del sistema financer espanyol —bancs i caixes—.

La comparació dels balanços de fusió de les dues...