Bibliografia general referent al romànic de l’Empordà

Obres i treballs generals

  • Canapost. Excursió al Gran i Petit Ampurdà, “Butlletí Mensual de la Associació Catalanista d’Excursions Científicas”, any VIII, núm. 82 Barcelona agost del 1885.
  • Catàleg del Museu Frederic Marès, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1979 pàg. 20 núm. 785.
  • Cenobi benedictí de Sant Feliu de Guíxols. Casa amb elements romànics. Excursió a Sant Feliu de Guíxols, etc., “Butlletí Mensual de la Associació Catalanista d’Excursions Científicas”, any XII, núm. 125 Barcelona març del 1889.
  • Col·legiata de Santa Maria de Lladó. Excursió de Figueres a Camprodon per Lladó,…,...