El marc geogràfic del romànic de l’Empordà

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca del Baix Empordà amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

L’Empordà és una de les comarques de Catalunya amb una personalitat més definida. Era el territori d’influència de la ciutat d’Empúries, a la qual deu el nom. L’actual separació en Alt Empordà i Baix Empordà fou establerta pel decret de divisió territorial de Catalunya del 1936. Morfològicament s’assembla a un triangle invertit en què es poden distingir tres unitats de relleu: la plana alluvial, els aspres i els turons marginals, i els massissos...