Els monuments romànics de l’Empordà

Arquitectura civil i militar i arqueologia

Mapes del Baix Empordà (a dalt) i l’Alt Empordà (a baix), amb la senyalització de totes les fortificacions de les quals tenim notícies anteriors a l’any 1300.

J. Badia

A l’Empordà s’ha conservat una mostra important de construccions laiques i de jaciments arqueològics, que, estudiada acuradament, pot permetre de conèixer bé alguns aspectes de la seva societat, l’estructura territorial, els habitatges, la vida quotidiana, l’organització defensiva, les construccions militars, les maneres com eren sebollits els homes i els llocs on eren...