La cultura musical i els espectacles escènics altmedievals

Foli 213 v del Beatus de la Seu d’Urgell, que conté, a la part superior, l’escena de l’adoració de l’estàtua de Nabucodonosor per part d’un grup de persones, algunes de les quals toquen instruments musicals.

ECSA - G. Llop

Tractar de música medieval, i més si ens referim a l’anterior a l’any 1000 a Occident, significa tractar gairebé exclusivament de música litúrgica, la música que fou concebuda per a —i interpretada durant— les celebracions religioses de l’Església cristiana. Naturalment que van existir altres tipus de músiques al marge de la religiosa, però, senzillament, no se n...