L’arquitectura abans del romànic

L’arquitectura preromànica

Interior de la nau central de l’església monàstica de Sant Pere de Rodes, bastida al segle X seguint un ambiciós programa constructiu unitari.

ECSA - F. Tur

L’arquitectura religiosa des del segle VIII fins al començament del segle XI s’ha d’estudiar en estreta connexió amb el rerefons polític i socioeconòmic del país: la recuperació i repoblament dels territoris i l’establiment d’una nova organització social i política. En aquest sentit, els estudis històrics basats en la riquíssima documentació conservada d’aquest període constitueixen una base valuosa...