La recepció dels manuscrits altmedievals hispànics

Sobre els manuscrits altmedievals hispànics

Foli 222 del Beatus de la Seu d’Urgell, amb la representació de Daniel a la fossa dels lleons.

ECSA - G. Llop

La cultura literària dins la Península Ibèrica en l’època de domini visigòtic va mantenir una incorporació creixent de la cultura clàssica llatina, sobretot sota l’aportació isidoriana. Però aquesta supervivència cultural no sembla haver deixat gaires restes materials dins del món estrictament artístic de la il·luminació de manuscrits; restes que no van més enllà de la decoració de tipus textual o genèrica, com puguin ser...