La pintura preromànica: tradicions iconogràfiques i formals

Consideracions prèvies

Dos personatges asseguts que formen part de la pintura mural que decora l’absis de Sant Miquel de Terrassa.

ECSA - M. Saludes

Aquestes línies que segueixen són una reflexió al voltant de la problemàtica, origen i connexions dels escassos conjunts pictòrics preromànics conservats a Catalunya, sorgida de la nostra recerca per a la tesi doctoral. L’anàlisi se centra en la pintura mural, atès que els manuscrits són tractats en altres capítols.

La primera paradoxa amb què ens trobem en encarar l’estudi de la pintura preromànica és el fet que la majoria d’obres...