Mosaics funeraris de l’antiguitat tardana

Introducció

Els mosaics funeraris (laudae musives), panells rectangulars fets íntegrament o parcialment amb mosaic, servien com a coberta de sepultures. Es documenten normalment en relació amb edificis de tipus funerari (mausoleus), edificis de culte (esglésies) —en aquest cas sovint inserides al paviment— o aïllades en necròpolis més àmplies. Tot i existir algunes laudae no decorades amb motius cristians i que s’han considerat com a paganes —algunes peces de Tunísia, un exemplar procedent de Salona (Croàcia) o les peces documentades a Ostia i Itàlica (Sevilla)—, la major part dels exemples...