El concepte “modernism” en el món anglosaxó

«El modernism és més que, únicament, art i literatura. En aquests moments inclou quasi la totalitat del que és veritablement viu en la nostra cultura.» Clement Greenberg, 1965.

El terme modernism s’usa d’una manera comuna a la Gran Bretanya i als Estats Units per descriure un moviment cultural molt ampli, que s’originà al segle XIX i que madurà al XX, guiat per un conjunt de premisses, actituds i valors afins. Amb tot, no hi ha un consens d’opinió pel que fa a la naturalesa exacta del moviment, concretament quan començà, o si forma un període concret de la història de l’art que va acabar fa...