La música en el modernisme

Preliminars

Homenatge a l’Orfeó Català, de l’Ajuntament de Vilafranca (1900), dibuixat per Adrià Gual.

R.M.

L’enorme interès que va desvetllar el Modernisme artístic a partir dels anys 1960 ha fet créixer l’atenció envers altres aspectes d’aquell moviment, i entre aquests també, encara que menys, pels seus aspectes musicals.

La primera qüestió que se’ns planteja en abordar aquest tema és si el període del que anomenem Modernisme va tenir una música pròpia, identificable com a tal, o si el millor que podem fer és parlar de «la música en l’època del Modernisme». Si ho fem així...