Els mots modernisme i modernista en català

J. Tersol: Programa de mà del Teatre Català. Romea (1907). Barcelona, Unitat Gràfica-Biblioteca de Catalunya.

F.F.

Els lexemes modernisme i modernista són de formació normal a partir de l’adjectiu modern, és a dir són derivats d’aquest adjectiu preexistent en català, el qual consta enregistrat als repertoris lexicogràfics catalans amb el significat de «propi del temps present o dels temps veïns al nostre».

L’esmentat adjectiu és un manlleu medieval efectuat pel català al llatí: apareix ja en l’obra de Francesc Eiximenis i en altres autors dels segles XIV i XV, on és usat ja amb el...