El temps del modernisme

Els elements en joc

El Palau de la Música Catalana, de Lluís Domènech i Montaner, seu de l’assemblea de representants de Catalunya, en el marc del moviment de Solidaritat Catalana. La Actualidad, núm. 101. Barcelona, 3 de juliol de 1908.

BC

Primer element. Ens hem de preguntar pel temps del Modernisme, però també pel temps dels modernistes. Això aquival a voler entendre, alhora, un període històric i la forma com va ser comprès i viscut per alguns dels seus protagonistes, en aquest cas el grup format per intel·lectuals, professionals i artistes que vivien i treballaven a Catalunya.

...