Altres beneficis de l’exercici físic

La pràctica regular d’exercicis físics contribueix en gran mesura a la regulació de diverses funcions i necessitats orgàniques i promou, al mateix temps, la necessitat d’abandonar alguns hàbits nocius que interfereixen llur realització.

Quan es realitza un exercici físic es produeix una descàrrega de neurotransmissors i d’hormones que, com l’adrenalina, mantenen l’organisme en estat de vigília. Aquests fets afavoreixen, de manera immediata, la instauració d’una sensació de tranquil·litat plaent. Tanmateix, a llarg termini, és a dir, mitjançant la pràctica regular d’exercicis físics...