Exercici físic i aparell locomotor

L’aparell locomotor, format pels ossos, les articulacions i els músculs, destinat precisament a permetre els desplaçaments i moviments de l’organisme, és el sistema orgànic que més modificacions experimenta durant la realització d’exercicis físics i, al mateix temps, el que més es beneficia amb llur pràctica regular.