Controls mèdics per a la pràctica de l’exercici físic

Abans de començar un programa d’exercicis físics, o bé prèviament a l’inici d’una pràctica esportiva, és convenient sotmetre’s a un control mèdic en què s’avaluï l’estat físic del subjecte en qüestió. Una de les seves finalitats és descartar l’eventual presència de trastorns orgànics que contraindiquin els esforços que comporti l’activitat, de manera que se’n garanteixi la manca de qualsevol perjudici; un altre objectiu és determinar el tipus d’exercici físic que sigui més adequat per a cada cas en particular.

Aquest tipus de control es recomana, en principi, per a tota la població. Tanmateix...