Proves diagnòstiques de les malalties de l’aparell urinari

La diagnosi dels trastorns de l’aparell urinari se sol basar en les manifestacions que provoquen, per bé que en pocs casos els símptomes i els signes són suficients per a establir de manera definitiva quina és la malaltia en qüestió. En general, per tant, per a concretar la diagnosi de les malalties de l’aparell urinari cal realitzar algunes proves diagnostiques. Entre les proves emprades n’hi ha que són molt senzilles i d’altres de molt sofisticades. Actualment hi ha mètodes molt específics que només s’apliquen en casos molt concrets. Les proves descrites en aquest apartat són les emprades...