Cistitis

Definició

És anomenada cistitis la inflamació de les parets de la bufeta urinària, causada habitualment per una infecció bacteriana que sol originar l’aparició sobtada de diverses molèsties en orinar.

Causes

La cistitis és deguda habitualment a la invasió de la bufeta urinària per gèrmens infecciosos. La infecció pot ésser causada per diversos tipus de gèrmens, sobretot bacteris del tipus Escherichia coli, Proteus mirabilis, estafilococs i enterococs. En els infants es poden produir igualment infeccions originades per virus, circumstància que és molt estranya entre els adults.

En...