Traumatisme renal

Definició

Són anomenats traumatismes renals els trastorns produïts als ronyons a conseqüència d’impactes violents, en general els que actuen directament sobre la zona lumbar.

Causes

Els traumatismes renals són causats per impactes d’una intensitat i amb un mecanisme d’acció capaços de lesionar els ronyons.

El traumatisme renal es pot presentar, bàsicament, a partir de tres tipus de mecanismes. El més habitual és una contusió directa sobre la zona lumbar que provoqui una depressió de les darreres costelles, les quals aleshores comprimiran el ronyó; per aquest mecanisme es produeixen...