Conseqüències del tabaquisme sobre la salut

En fumar, el fum produït per la combustió del tabac és inhalat i, segons la manera de fumar en cada cas, és distribuït en diverses proporcions entre la boca, les vies respiratòries superiors i inferiors i els pulmons. Algunes substàncies tòxiques, per llurs característiques físiques, resten retingudes en les vies respiratòries; els efectes del fum del tabac no són, però, purament locals, ja que algunes de les substàncies inhalades travessen les parets dels alvèols pulmonars i passen a la sang: a través de la circulació sanguínia accedeixen pràcticament a tots els teixits de l’organisme.

Tant...