Naturalesa i utilització del tabac

Hom anomena tabac a una sèrie d’espècies de plantes de la família de les solanàcies, la més comuna de les quals és la Nicotiana tabacum, i també, genèricament, als productes manufacturats procedents d’aquestes plantes.

La Nicotiana tabacum, la planta del tabac, és originària d’Amèrica, però des que aquest continent fou colonitzat, el seu conreu es va estendre amb facilitat a la resta del món, ja que té unes característiques biològiques que li permeten adaptar-se bé a diversos medis. Actualment es conrea en més de 120 països del món.

El conreu del tabac té per objecte la utilització de les...