Addenda als procariotes

Composició mitjana de les comunitats bacterianes d’aigua dolça i marina de cinc indrets diferents. Les dades han estat obtingudes de biblioteques de clons, tècniques d’empremta genètica o piroseqüenciació de marcadors d’identitat.

www.virtualocean.org / a partir de fonts diverses