Els bacteris

Concepte de bacteri

Els bacteris són organismes cel·lulars procariòtics que, per llur mida microscòpica, pertanyen al conjunt dels microorganismes. L’estructura de llur citoplasma és molt simple i no hi trobem sistemes de membranes independents que els divideixin en compartiments funcionals, bé que hi ha l’excepció dels tilacoides de les cianofícies i dels procloròfits. Als bacteris pròpiament dits hi poden haver invaginacions de la membrana citoplasmàtica de diferents tipus i, en alguns casos, poden presentar-se orgànuls envoltats per membranes diferents de la citoplasmàtica (o membrana...