Els virus i els viroides

Concepte i coneixement dels virus

Les organitzacions biològiques més simplificades, però dotades amb informació genètica suficient per a multiplicarse i donar lloc a partícules d’estructura i morfologia definides, capaces de perdurar en l’ambient extracel·lular, són els virus. La seva simplicitat estructural i funcional queda palesa en el fet que els virus no són cèl·lules, sinó que necessiten sempre utilitzar una cèl·lula, procariòtica o eucariòtica, per a poder-se reproduir. Per aquest motiu, alguns autors els anomenen microorganismes acel·lulars. No tenen metabolisme, per bé que poden...