Els cianòfits o cianobacteris

L’observació microscòpica dels cianòfits pot oferir imatges molt espectaculars al microscopista afeccionat, ja que el contrast entre les beines i el cos cel·lular pot ésser tan patent com en aquests dos casos: a baix, filament de Petalonema alatum, d’una superfície higropètrica de les muntanyes de Prades; a dalt, Chroococcus turgidus procedent del mateix ambient, amb beines concèntriques. 

Francesc Torrella

A l'hora d'introduir els cianòfits o cianobacteris (les antigues cianofícies, o algues procariòtiques), cal recordar que el concepte d’alga correspon no pas a un grup homogeni...