Barcelona entre el segon gòtic internacional i les primeres influències flamenques

Taula de la Mare de Déu de la Humilitat, de vers el 1430. Podria ser una pintura de Rafael Destorrents, encara el gran desconegut de la pintura gòtica catalana.

AB/MDB – P.Rotger

Els anys que van seguir a la mort de Lluís Borrassà despuntà a Barcelona la nova variant de l’estil gòtic internacional de la mà de molts dels artistes que havien format part del taller del mestre gironí, entre els quals hi hagué, potser, Bernat Martorell, el màxim representant del segon internacional català. És un període de continuïtats i de canvis en què destacaren artistes afermats als postulats del...