La difusió dels nous esquemes visuals als països de la Corona d’Aragó

Retaule de Sant Jordi del Mestre de Xèrica, pintor que exemplifica els contactes entre la pintura valenciana i la catalana.

MMX

Nombrosos artistes protagonitzaren intercanvis molt importants entre els diversos països de la corona catalanoaragonesa durant el segon internacional. Alguns ja eren actius en el moment del primer internacional, com ara Pasqual Ortoneda, pintor de Tarragona que viatjà a Osca, a Saragossa i finalment a la Franja; o Bernat Despuig, que tingué contactes amb l’escola valenciana i amb les terres del bisbat de Tortosa.

Altres exemples de pintors del segon...