El panorama artístic al bisbat de Tortosa

Retaules de Bernat i Jaume Serra i Valentí Montoliu al bisbat de Tortosa. Se n’indica l’emplaçament original. Les dades corresponen a l’encàrrec de l’obra o a la data de la notícia més antiga que se’n té.

S. Mata

Ja des del darrer quart del segle XIV, però en especial durant la llarga prelatura del bisbe Ot de Montcada (1415-73), el bisbat de Tortosa, que era llavors molt més extens que en l’actualitat (vegeu el volum Arquitectura I d’aquesta col·lecció, pàg. 32), es constituí en un nucli pictòric molt interessant. El seu eix oscil·là entre les comarques del Baix Ebre, l’Alt i el...