Cronologia comparada 1882-1940

Cronologia comparada
Any Lluís Companys Catalunya Espanya Món
1882 25 d'agost. Neix al Tarròs (Urgell).

26 d'agost. És batejat a la parròquia del poble.
Juny. A Barcelona, se celebra el Primer Congrés Catalanista i es funda el Centre Català.
1884 Març. Nou govern conservador de Cánovas del Castillo, que subtitueix el liberal presidit per Práxedes Mateo Sagasta. S'inicia la conferència de Berlín, arran de la qual les diverses potències colonials es reparteixen el continent africà.
1885 Campanya del catalanisme en defensa del...