De la Setmana Tràgica a la Segona República (1909-1931): una introducció

Cartell d'Antoni Utrillo per a un candidat de Solidaritat Catalana

ECSA / A. d'Azpiazu

La majoria dels historiadors coincideixen a afirmar que la vida política catalana al primer terç del segle XX pivota al voltant de tres eixos fonamentals: el catalanisme, el republicanisme i l’obrerisme. Ara bé, aquesta tríada de conceptes es materialitzà en la presència de nombroses organitzacions polítiques i sindicals diverses, moltes de les quals no es podien adscriure exclusivament a un dels tres moviments, sinó que bevien de més d’un. Així, per exemple, hi havia el catalanisme...