Lluís Companys, advocat

Al·legoria de la Justícia encarnada en la República

ECSA

Un dels aspectes dels quals sempre s’ha fet esment en les biografies de Lluís Companys és el seu exercici professional com a advocat. Això no obstant, en tota la bibliografia sobre el president es fa al·lusió al seu compromís polític com a lletrat en termes generals, sense donar-ne mai referències concretes.

No deixa de ser difícil resseguir la dedicació professional, cas per cas, d’un advocat, si no s’està en possessió de documents del seu bufet o si no es tenen indicacions precises dels plets en els quals va intervenir...