L’ensenyament i la formació dels enginyers tècnics industrials

Dels inicis dels estudis tècnics a la creació de la carrera d’Enginyeria

Tot indica que l’origen de la carrera d’enginyer a l’Estat espanyol es troba a l’antiga Junta de Comerç de Barcelona, que amb tota probabilitat fou el primer organisme a iniciar els ensenyaments tècnics d’aplicació a la indústria, des del segle XVIII. Entre el 1769 i el 1814 s’inauguraren les escoles de Nàutica, Dibuix i Gravat, Química, Taquigrafia, l’Acadèmia de Comerç i l’Escola de Física.

Aspecte de la façana de l’edifici del Rellotge el 1927.

AHDB

El 4 de setembre de 1850 es va publicar el Reial...