L’Escola Industrial de Barcelona del 1904: un gran projecte per a la formació tècnica

Vista aèria de la Universitat Industrial entre el 1919 i el 1927.

AHDB

El desenvolupament econòmic de les darreres dècades del segle XIX posà de manifest la necessitat de renovar i enfortir la formació dels tècnics. De fet, no és difícil veure que aquesta necessitat tenia un abast internacional i fou expressada repetidament per l’opinió pública de França, Anglaterra o els Estats Units, per no mencionar Alemanya, que, en el darrer terç del segle XIX, havia emprès una reforma a fons de l’ensenyament tècnic en la qual tots els països volien emmirallar-se. A Catalunya, aquest corrent...