L’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona (1851-1936)

Amb un sistema universitari raquític, i Barcelona privada de la seva universitat, els inicis de l’ensenyament tècnic es van deure bàsicament a iniciatives privades i d’institucions locals. Dues van ser les que van establir les bases de l’ensenyament tecnicocientífic a la Catalunya setcentista: la Conferència Físico-Matemàtica Experimental, creada el 1764 i que el 1770 es convertí en la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona, i, particularment, la Junta de Comerç. La primera representava l’expressió més evident de la voluntat de posar-se al corrent dels avenços científics i...