L’Institut Químic de Sarrià i la modernització de la indústria catalana

La indústria química ha estat una de les protagonistes del desenvolupament industrial del segle XX. A Espanya, la química es va consolidar relativament tard, i gairebé sempre gràcies a les grans empreses multinacionals. És un sector complex, el creixement del qual depèn en gran manera de l’existència d’una base científica i de recerca i desenvolupament. Des del 1916 fins avui, l’Institut Químic de Sarrià (IQS) ha exercit una influència molt notable en l’àrea industrial catalana, que concentra bona part de les inversions químiques del país. L’IQS és una institució d’ensenyament superior tècnic...