El simbolisme dels nombres

Els nombres i la vida

Totes les cultures presenten un component matemàtic que es posa de manifest en diferents àmbits: el primer es relaciona amb els nombres, i té a veure amb les activitats de comptar i mesurar; el segon fa referència a l’espai, i es posa de manifest en les accions de localitzar i dissenyar; i, finalment, el tercer incumbeix la relació social de les persones, i afecta els dominis d’explicar i jugar.

Gravat del s. XIX publicat al llibre Mystères des chiffres, de M.-A. Ouakin, que utilitza la figura humana per a representar els nombres aràbics.

Elisabet Puig...