La geografia

Les geografies populars

Pau Vila (a la dreta), una de les figures més rellevants de la geografia catalana, en una fotografia del 1936, quan tenia 47 anys.

Centre Excursionista de Catalunya

A Catalunya, la geografia és una disciplina que ha estat popular, i de fet, alguns geògrafs, especialment Pau Vila, han arribat a assolir notorietat pública. Això és degut molt probablement al paper que el territori ha tingut en la recuperació i la construcció de la identitat catalana, ben diferent del cas basc, per exemple, on la disciplina clau ha estat tradicionalment l’antropologia més o...