Micologia popular

Micologia popular

La tradició boletaire: rauxa i prevenció

“Y va per los Serradets,
buscant tófunas y boléts,
maduixas, gerts, rovellóns,
socarrenys y moxarnons,
per regalar las Minyonas
que solen ser bellaconas.”

(Fragment del romanço de la Vida del pastor,
imprès a Manresa el 1864)

L’imaginari col·lectiu és integrat per una gran diversitat d’elements, des dels més subtils i elevats fins a les rauxes i gustos que condicionen i deriven del sensori, i és d’una obvietat manifesta que, en el som i serem identitari, l’afició pels bolets acompleix un rol inescamotejable. Fins al...