Les tecnologies artesanals

El descrèdit del treball artesanal

Amb la Revolució Industrial, el treball artesanal, lligat a la societat gremial, a l’orgull de l’ofici ben fet, a la tradició i als sabers relatius a les habilitats i tècniques manuals, va caure en un gran descrèdit. Amb tot, l’aparició del sistema de la fàbrica a l’Anglaterra del segle XVIII va comportar els primers temps fortes revoltes sota la forma de ludisme: destrucció de les màquines, que deixaven en situació d’atur els antics teixidors domèstics. També els sabotatges van estar a l’ordre del dia, ja que la mecanització només donava guanys als...