Festa i identitat

La festa és el lloc adient per a l’expressió i la representació de la identitat del grup. En la seva interpretació, el grup s’enorgulleix de si mateix i ensenya a les noves generacions les raons per les quals s’han de sentir satisfets de pertànyer-hi. Dins del context festiu, es mostra als forasters aquesta identitat amb la finalitat de causar la seva admiració i el seu reconeixement.

Una de les formes més universals de representar la identitat és fer-ho mitjançant la dramatització, tot al·ludint el seu caràcter primigeni, remot, ancestral, definidor de l’excel·lència del grup per la seva...