La música i la dansa

Música i festa

Sense música no pot haver-hi festa. Resulta inimaginable, i tothom en té prou experiència, una festa sense que la música o algun embolcall sonor hi sigui present i actiu. La música o, dit d’una altra manera, la construcció d’un espai sonor, forma part imprescindible de la construcció de l’ambient i de les actituds festives. Però, en canvi, les músiques que se senten en les festes no presenten unes característiques gaire determinades o comunes: en algunes festes sí que es fan servir unes melodies o uns instruments musicals determinats, mentre que en altres les músiques poden...