Jocs i espectacles festius

Jocs i competicions de festa

La festa, amb tots els components, símbols i funcions que li corresponen, té en el joc una de les seves expressions principals. El joc com a manifestació eminentment social apareix en el marc de la festa mostrant com la comunitat, a través dels seus actors, es relaciona, conviu i sent aquest moment de celebració col·lectiva.

Tal com afirmava l’historiador holandès Johan Huizinga en l’obra Homo ludens: “Entre la festa i el joc existeixen, per naturalesa de les coses, les més estretes relacions. Descartar la vida ordinària, el to, encara que no necessàriament...