Arquitectura religiosa dels segles XIX i XX

Reivindicació de l’arquitectura religiosa contemporània

L’arquitectura religiosa dels segles XIX i XX és encara avui en dia generalment incompresa. Durant el segle XIX, la construcció d’esglésies va mirar essencialment cap al passat, considerant que era a l’Edat Mitjana quan s’havia arribat a un nivell més alt de comprensió de l’edifici sagrat i de la seva decoració. Probablement, amb la cripta de la colònia Güell comença l’arquitectura religiosa del segle XX. El model d’església del segle XIX va ser presentat a l’Exposició Universal de Barcelona de l’any 1888; el de la primera meitat del...