De l’academicisme al neoclassicisme

Els darrers vint-i-cinc anys del segle XVIII, a partir de la creació de l’Escola Gratuïta de Dibuix sota el patronatge de la Junta de Comerç de Barcelona, presenten una panoràmica arquitectònica que fa seus els postulats tradicionals amb l’aparició d’una tendència il·lustrada de la mà d’una sèrie de bisbes afins a les noves idees. Un classicisme acadèmic, ja iniciat anys abans, el trobem en obres d’arquitectes acadèmics, com l’omnipresent Ventura Rodríguez i el menys conegut José Miguel de Toraya. El primer, gràcies al bisbe il·lustrat Tomàs de Lorenzana, projectà la capella de Sant Narcís a...