Segle XVI: del gòtic a l’esclat del Classicisme

Tradició, hibridacions, un classicisme assumit...són estadis d’una evolució de l’arquitectura religiosa catalana que fa seus els nous llenguatges derivats de la praxi arquitectònica renaixentista de la veïna Itàlia.

Cort i noblesa, estaments eclesiàstics, i estaments civils patrocinaren les millors comandes d’art sacre, encarregades a mestres d’obres i tracistes de reconeguda vàlua.

Alhora, la nova manera s’introduí per mitjà de la plàstica, la teoria i les traces. Malgrat tot, la pervivència gòtica continuà en un gran nombre d’obres que, a mesura que s’avançà en el temps, anaren fent...