Els símbols

La cultura popular acostuma a representar tot allò que identifica un poble i proporciona un bon nombre d’elements susceptibles de ser incorporats en l’imaginari i la iconografia col·lectius. Utensilis, recipients, eines, menjar o peces de roba, ofereixen un camp inesgotable de possibilitats.

Aquest volum presenta dos capítols que desenvolupen alguns dels elements que conformen la cultura popular catalana. Un és aquest i l’altre és el dedicat a la imatge de la festa. El present capítol mostra elements molt tradicionals com ara el porró o la barretina, que representen la dimensió més...