Sobre la iconografia nacional

L’any 1984, l’artista Ben Vautier, nascut el 1935 escrivia: «Il n’y a pas de peuple sans “sa” langue. Il n’y a pas de langue sans “sa” culture. Il n’y a pas de culture sans son avantgarde, sans “sa” différence.» Apel·les Fenosa (1899-1988), el gran escultor català universal, explicava així la seva catalanitat: «Ésser català és molt important, Escolteu, amb un vas només pot beure vi una persona, mentre que amb un porró el vi és de tots...Remarqueu bé aquest detall, és molt important. Un poble que ha inventat el porró és un gran poble!» Joan Miró (1893-1983) donava sovint visions molt personals...