Imaginari, identitat, diferència i cultura

La formació de Catalunya com a país es remunta a la més Alta Edat Mitjana com d’altres països europeus. Al llarg del segle XX s’ha posat en dubte a vegades el concepte de la Marca Hispànica que semblava tan ben fonamentat com a nucli constitutiu de la Catalunya posterior. El territori que ocupaven els diversos comtats catalans veié com l’Imperi carolingi anava perdent poder i, com a conseqüència, cada un començà a organitzar-se pròpiament, fins que a principi del segle XII ja es denominà Catalunya. Més endavant, a partir de l’entronització d’Alfons el Trobador d’Aragó l’any 1162, el comte de...