A les organitzacions polítiques i econòmiques internacionals. 1959-2004

A partir de la fi de la Segona Guerra Mundial, el 1945, alguns dels sectors més sensibilitzats de la societat catalana van assajar d’intervenir en el tipus de participació que l’estat espanyol havia de tenir en les noves organitzacions econòmiques i polítiques internacionals. El mateix 1945 van contribuir a fer que la dictadura espanyola no fos admesa a l’ONU. El 1959 van intervenir en el sentit que l’estat espanyol s’integrés a l’OECE, creada el 1948. El 1986 van aconseguir que el “no” guanyés a Catalunya en el referèndum sobre l’entrada de l’estat espanyol a l’OTAN.

Organitzacions...