La sardana que envolta el món. 1999

El 1907, la Cobla Antiga Pep, de la ciutat de Figueres i dirigida per Pep Ventura, va interpretar música de sardanes als teatres Olympia de París i al Coliseum de Londres. L’Olympia era –i encara és– la sala d’espectacles que el 1893 va ser creada per Josep Oller i Roca, l’industrial de Terrassa que l’any 1889 esdevingué “l’home –és a dir, l’empresari creador– del Moulin Rouge”.

Un dia la sardana envolta el món

La sardana era, en aquell moment, una dansa de l’Empordà que encara no s’havia difós massivament a Barcelona. Fou aleshores que la Berliners de Hannover enregistrà, en...